Kağan Şeker

Kağan Şeker İlk ve orta öğretimini Bursa’da tamamladı. Lisans yıllarında çeşitli ulusal ve uluslararası insan hakları projelerinde bulundu. İlk şiiri Lirik’te, yazıları ise çeşitli internet sitelerinde yayımlandı. Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla faaliyet gösteren bir yurttaş girişimi olan Hukuk Öğrencileri Meclisi’nin kurucularından biri olan Kağan, akademik metinleri hazırlayan ekibin başında yer aldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2018 yılında mezun oldu.

Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin Kurucu Genel Sekreteri olan Kağan halen Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin Yönetim Kurulu Üyelerinden biri olarak görev yapmaktadır. İlgilendiği konuları hukuk felsefesi, siyaset felsefesi, anayasa hukuku, toplumsal cinsiyet, kent çalışmaları ve edebiyat kuramı oluşturmaktadır.

Programı