Niye?

Gazetecilik soru sormakla başlıyorsa, ilk ve en etkili soru “Niye?”dir.

Medyapod ağında Tunca Öğreten’in sunumuyla pazartesi günleri yayınlanacak ‘Niye?’, olayları, gündemi ve gerçekte neler olup bittiğini anlamak için her her hafta farklı bir konuğa sorulması gerekenleri soracak. 


Tunca Öğreten

@tuncaogreten

1981, İstan­bul do­ğum­lu. İstan­bul Bil­gi Üni­ver­si­te­si İle­ti­şim Fa­kül­te­si­’n­de öğ­re­nim gör­dü. Irak Sa­va­şı sı­ra­sın­da Da­ily Te­leg­raph için Tür­ki­ye ve Ira­k­’­ta içe­rik üret­ti. Daha son­ra sı­ra­sıy­la Ta­raf ga­ze­te­si ve Di­ken.com.tr­’­de edi­tör ve mu­ha­bir ola­rak gö­rev yap­tı. Şu sıralar Taz Gazete ile Al Monitor için haber ve söyleşiler yapıyor.

Bültenimize abone olun

Haftalık podcast bültenimize abone olun.