Ömer Faik Anlı

Felsefe alanında lisans derecesini 2006 yılında Ankara Üniversitesi’nden aldı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini yine Felsefe alanında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden sırasıyla 2008’de Sistematik Felsefe ve Mantık Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan ve 2013’de Bilim Tarihi Doktora Programı’ndan aldı. Doktora öğrenimi sırasında Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2014 yılında Ankara Üniversitesi’nde Felsefe Yardımcı Doçenti oldu. 2017 Kasım ayında Doçent unvanını aldı. Araştırma ilgileri, epistemoloji, bilim felsefesi ve tarihi, post-pozitivizm ve bilim sosyolojisidir. Bu alanda bilimsel makaleleri yayınlanmış ve ayrıca Bilim Savaşları –Modern Bilim İmgesinin Dönüşümü- başlıklı bir telif kitap kaleme almıştır.

Programı